Спеціальності

РОБОТОТЕХНІКА І ЛОГІСТИКА

Робототехніка – це міждисциплінарна область науки і техніки на стику інформатики та механічної інженерії. Робототехніка включає проектування, конструювання, експлуатацію та використання роботів. Метою робототехніки є розробка розумних машин, які можуть допомагати людям на виробництві, в наукових дослідженнях, у повсякденному житті та звільнити людей від шкідливої, монотонної або важкої роботи. Робототехніка спирається на досягнення механіки, гідравліки, пневматики, електротехніки, інформаційної інженерії, обчислювальної техніки, машинобудування, електронної інженерії, комп’ютерних технологій проектування та інших.


Інженерна логістика займається ідентифікацією об'єктів, організацією роботи гнучких виробничих систем, моделюванням та імітацією логістичних систем. Інженерна логістика є однією найбільш креативних інженерних спеціальностей, яка вирішує практично всі питання, пов’язанні з оптимізацією процесів постачання, розподілу, складування, транспортування продукції. З необхідністю формування відділів логістики стикаються абсолютно всі компанії, яким потрібно зберігати і переміщати готову продукцію або матеріали, як в межах підприємств, так і між постачальниками, посередницькими фірмами і розподільною мережею.


План-схема навчального процесу

КОМП’ЮТЕРНИЙ ІНЖИНІРИНГ

Комп'ютерний інжиніринг – це розробка, виробництво і супровід виробів впродовж усього життєвого циклу з використанням комп'ютерних технологій САD / САM / САE / PLM та PDM.

Освітня програма «Комп'ютерний інжиніринг» - це крок у майбутнє в принципах створення, розробки, проектування, випробування та використання машин. Всі провідні підприємства у світі використовують принципи комп'ютерного інжинірингу у своєму виробництві. Тому перспективність цієї освітньої програми для українського машинобудування є безперечною. Вивчення сучасних програмних комплексів Solidworks, Компас та інших для проектування, моделювання, розробки та розрахунку на міцність є обов’язковим атрибутом успішного інженера.


План-схема навчального процесу